Polityka prywatności

‍1.0 Wprowadzenie

Stryve jest zobowiązana do ochrony i poszanowania Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób my, jako Administrator danych, zbieramy, wykorzystujemy, przetwarzamy i ujawniamy dane osobowe ("Dane"), które zbieramy od Ciebie, lub które nam przekazujesz, na naszej stronie internetowejwww.stryvesecure.com ("Strona"). Niniejszą Politykę prywatności należy czytać w połączeniu z naszą Polityką dotyczącąplików cookie.

Odwiedzając tę stronę internetową, akceptujesz warunki niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie linki zewnętrzne do innych stron internetowych są wyraźnie oznaczone jako takie i nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub politykę prywatności tych innych stron.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami w celu zrozumienia sposobu wykorzystania przez nas Państwa Danych.
Istnieją dwa rodzaje gromadzonych informacji.

2.1 Dane osobowe

Dane te identyfikują Państwa lub mogą być wykorzystane do identyfikacji Państwa i obejmują:

 • twoje imię;
 • swój numer telefonu;
 • swój adres e-mail;
 • swój adres;
 • informacje, które podajesz wypełniając formularze na naszej Stronie

 

2.2 Dane niespersonalizowane

Jak większość stron internetowych, gromadzimy dane statystyczne i inne informacje analityczne zebrane na zasadzie zbiorczej wszystkich odwiedzających naszą stronę. Te Dane nieosobowe obejmują informacje, które nie mogą być wykorzystane do identyfikacji lub kontaktu z Tobą i obejmują takie dane jak informacje demograficzne, takie jak:

 • adresy IP użytkowników;
 • typy przeglądarek;
 • lub inne anonimowe dane statystyczne dotyczące korzystania z naszej strony internetowej.

 

3.0 Cele, dla których przechowujemy Twoje dane

 

3.1 Dane osobowe

Będziemy przetwarzać wszelkie Dane Osobowe przekazane nam przez Państwa w następujących celach:

 • dostarczenia Państwu zamówionych towarów lub usług;
 • cele rozliczeniowe;
 • aby skontaktować się z Tobą, jeśli jest to wymagane w związku z Twoim zamówieniem lub aby odpowiedzieć na wszelkie wiadomości, które możesz do nas wysłać;
 • zgłoszeń serwisowych lub problemów;
 • aby informować Cię o aktualizacjach naszych usług;
 • biuletyny informacyjne

 

3.2 Dane nieosobowe

Wykorzystujemy dane nieosobowe zebrane od osób odwiedzających nasze strony internetowe w formie zbiorczej, aby lepiej zrozumieć skąd pochodzą nasi goście oraz aby pomóc nam lepiej zaprojektować i zorganizować nasze strony internetowe i aplikacje on-line.

4.0 Ujawnianie informacji stronom trzecim

Firma nie ujawnia Danych osobowych stronom trzecim, chyba że użytkownik wyraził zgodę na takie ujawnienie lub strona trzecia jest zobowiązana do spełnienia prośby złożonej przez użytkownika lub zawartej przez niego umowy.W stosownych przypadkach Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez naszych dostawców usług, w którym to przypadku podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że przetwarzanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i poufności.

Ujawnimy również Państwa dane, jeśli w dobrej wierze uznamy, że jesteśmy zobowiązani do ich ujawnienia w celu przestrzegania obowiązującego prawa, wezwania, nakazu przeszukania, nakazu sądowego lub regulacyjnego albo innego wymogu ustawowego lub prawnego.

Możemy udostępniać Dane nieosobowe osobom trzecim, w przypadku gdy takie informacje są połączone z podobnymi informacjami dotyczącymi innych użytkowników naszej Strony.Na przykład, możemy informować strony trzecie o liczbie unikalnych użytkowników, którzy odwiedzają naszą Stronę, o podziale demograficznym użytkowników naszej społeczności lub o działaniach, w które angażują się osoby odwiedzające naszą Stronę podczas jej przebywania.Osoby trzecie, którym możemy przekazać te informacje, mogą obejmować twórców stron internetowych, dostawców serwerów i dostawców usług reklamowych (w tym usług śledzenia stron internetowych), partnerów handlowych, sponsorów, licencjobiorców, badaczy i inne podobne strony.

5.0 Sprzedaż przedsiębiorstwa

Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania informacji (w tym danych osobowych) stronie trzeciej w przypadku sprzedaży, połączenia, likwidacji, zarządu komisarycznego lub przeniesienia wszystkich lub zasadniczo wszystkich aktywów Stryve, pod warunkiem, że strona trzecia zgadza się przestrzegać warunków Polityki i pod warunkiem, że strona trzecia wykorzystuje dane osobowe tylko do celów, które zostały nam przekazane. Zostaniesz powiadomiony w przypadku takiego transferu i będziesz miał możliwość rezygnacji.

6.0 Bezpieczeństwo

Dane osobowe użytkownika są przechowywane na bezpiecznych serwerach obsługiwanych przez firmę. Natura Internetu jest taka, że
nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych nam przez Internet. Jednakże bezpieczeństwo jest dla nas niezwykle ważne i podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki (w tym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne) w celu ochrony Państwa Danych osobowych.

7.0 Zmiany w Polityce Prywatności

Stryve zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności od czasu do czasu według własnego uznania. Zmiany te zostaną opublikowane na tej stronie, abyś był świadomy, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, możemy je ujawnić.
Dalsze korzystanie z tej strony internetowej po wprowadzeniu zmian jest uważane za akceptację tych zmian, więc prosimy o regularne sprawdzanie tej polityki pod kątem zmian.

8.0 Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego, jak Stryve przetwarza lub przechowuje Twoje Dane Osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected] lub napisz do nas na adres: The CIO, Stryve, Unit 3 South Court, Wexford Road Business Park Carlow, R93 CD54 Ireland. Na wszystkie zapytania odpowiemy w ciągu 30 dni od otrzymania listu lub wiadomości e-mail.