Case Studies

Typetec

Powrót

Typetec

Przegląd

Typetec jest wiodącą firmą świadczącą profesjonalne usługi zarządzania IT. Organizacja oferuje swoim klientom dostosowane do ich potrzeb rozwiązania i usługi I.T., które pomagają przekształcić sposób ich pracy. Typetec wraz z zespołem ponad 40 pracowników oferuje pełną gamę rozwiązań chmurowych i profesjonalnych usług IT. Organizacja dostarcza rozwiązania i usługi dla wielu sektorów, w tym finansowego, edukacyjnego, kreatywnego i non-profit.

Wyzwanie bezpiecznej poczty e-mail

Klienci firmy Typetec zaczęli doświadczać wzrostu zagrożeń związanych z pocztą elektroniczną, w tym phishingu, spear phishingu i złośliwego oprogramowania. Klienci organizacji zgłaszali dużą liczbę spamu i wirusów przesyłanych pocztą elektroniczną. Powodowało to wzrost liczby niechcianych wiadomości e-mail wysyłanych do użytkowników końcowych firmy Typetec. Co więcej, w kilku przypadkach zagrożenia związane z pocztą elektroniczną powodowały zakłócenia w działalności, gdzie złośliwe oprogramowanie lub cyberataki zagrażały produkcji biznesowej.

Bezpieczne rozwiązanie poczty e-mail

Typetec zaangażował Stryve w celu znalezienia bezpiecznego rozwiązania dla poczty elektronicznej. Stryve przedstawił Vade Secure, rozwiązanie, które wykonuje kompleksową analizę behawioralną całej wiadomości e-mail, w tym pochodzenia, treści i kontekstu. Typetec wypróbował to rozwiązanie i zauważył, że przyniosło ono natychmiastowe korzyści klientom organizacji. Firma Stryve wykazała się pełną znajomością zarówno produktu, jak i wymagań klientów Typetec i była w stanie dopasować je do siebie. Od czasu wdrożenia bezpiecznego rozwiązania poczty elektronicznej firmy Stryve, Typetec odnotował dramatyczny spadek ilości spamu i problemów związanych z cyberprzestępczością wśród swoich klientów.

Korzyści

Obsługiwany obrót:

21 mld euro

Średni RPO

Średnie RPO:

8 Sekund

Przestój:

0%

użytkownik ikony

"W firmie Typetec naszą misją jest dostarczanie klientom najlepszych w swojej klasie produktów z zakresu integralności i bezpieczeństwa danych. Dzięki Stryve i Vade udało nam się to osiągnąć". O'Riordan kontynuuje, "Widzieliśmy dramatyczny spadek liczby telefonów od klientów związanych ze Spamem i atakami cybernetycznymi. Vade jest doskonałym rozwiązaniem i jednym z tych, które teraz polecamy jako obowiązkowe dla wszystkich klientów dbających o bezpieczeństwo."

Finbarr O'Riordan
Szef sprzedaży w Typetec

Czy masz 5 minut na szybką rozmowę?