Nasza akredytacja

W Stryve współpracujemy z wyjątkowymi partnerami i przestrzegamy najwyższych standardów branżowych, aby zapewnić Ci najnowszą technologię, wiedzę i doświadczenie.

W Stryve współpracujemy z wyjątkowymi partnerami i przestrzegamy najwyższych standardów branżowych, aby zapewnić Ci najnowszą technologię, wiedzę i doświadczenie.

ISO 27001:2013
Certyfikowany

ISO 27001 to międzynarodowo uznany standard zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji posiadanych przez organizację. Jako firma posiadająca certyfikat ISO 27001, Stryve musi spełniać zestaw standardowych wymagań, przewidzianych przez ISO 27001:2013, dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Norma ta przyjmuje oparte na procesach podejście do ustanawiania, wdrażania, obsługi, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia systemu ISMS.

VMware Cloud
Sprawdzone

Jako VMware Cloud Provider Partner, Stryve dostarcza na całym świecie usługi VMware Cloud Infrastructure z oznaczeniem VMware Cloud Verified. Certyfikat ten oferuje klientom szereg korzyści. Jako partner VMware Cloud Verified oferujemy klientom wsparcie dla ich aplikacji w chmurach prywatnych, publicznych i hybrydowych, integrację i interoperacyjność, elastyczność i optymalizację kosztów.

Cyber Essentials
Plus

Cyber Essentials Plus to najwyższy poziom certyfikacji oferowany w ramach programu Cyber Essentials. Jest to rygorystyczny test systemów cyberbezpieczeństwa organizacji, podczas którego eksperci ds. cyberbezpieczeństwa przeprowadzają testy podatności, aby upewnić się, że organizacja jest zabezpieczona przed podstawowymi atakami hakerskimi i phishingowymi.

CISSP

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) to certyfikat bezpieczeństwa informacji opracowany przez International Information Systems Security Certifications Consortium (ISC). Oznaczenie to jest uznawanym na całym świecie, neutralnym wobec dostawców standardem potwierdzającym umiejętności techniczne specjalisty ds. bezpieczeństwa IT oraz jego praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania i zarządzania programem bezpieczeństwa.

CISSP-ISSAP

(Certified Information Systems Security Professional - Information Systems Security Architecture Professional) CISSP-ISSAP jest odpowiednim credentialem, jeśli jesteś głównym architektem bezpieczeństwa lub analitykiem. Jako architekt, odgrywasz kluczową rolę w dziale bezpieczeństwa informacji. Twoje obowiązki mieszczą się pomiędzy C-suite i wyższym poziomem menedżerskim a wdrażaniem programu bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo ofensywne
Certyfikowany
Professional
(OSCP)

Offensive Security Certified Professional (OSCP) to certyfikat etycznego hakowania oferowany przez Offensive Security, który uczy metodologii i narzędzi testów penetracyjnych. OSCP jest certyfikatem praktycznym, wymagającym od posiadaczy udanego ataku i penetracji różnych maszyn na żywo w bezpiecznym środowisku laboratoryjnym. Jest uważany za bardziej techniczny niż inne certyfikaty etycznego hakowania i jest jednym z niewielu certyfikatów, które wymagają dowodów praktycznych umiejętności testowania penów.

GCFA

GIAC®️ Certified Forensic Analyst (GCFA) jest certyfikatem neutralnym w stosunku do dostawców, który sprawdza wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania narzędzi i technik informatyki śledczej w zakresie bezpieczeństwa informacji i reagowania na incydenty. Ten certyfikat ocenia predyspozycje posiadacza do przeprowadzania badań incydentów w scenariuszach obejmujących naruszenia danych, APT i złożone analizy kryminalistyczne potrzebne w systemach Windows i Linux.

CISM

CISM (Certified Information Security Manager) jest przyznawany przez ISACA® i jest globalnie akceptowanym standardem osiągnięć wśród profesjonalistów zajmujących się bezpieczeństwem informacji, audytem systemów informacyjnych i zarządzaniem IT. Jest to zaawansowany certyfikat, który wskazuje, że dana osoba posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do opracowania i zarządzania programem bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie.

PMP

Certyfikacja Project Management Professional (PMP) jest uznanym w branży credentialem dla kierowników projektów. PMP potwierdza doświadczenie, wykształcenie, umiejętności i kompetencje wymagane do prowadzenia i kierowania projektami. Jest to najbardziej poszukiwany certyfikat administrowany przez Project Management Institute (PMI).

Partnerzy

Jesteś w bezpiecznych rękach

Zapewniamy wysoce zindywidualizowane,
dopasowane, elastyczne rozwiązanie

Zapewniamy wysoce zindywidualizowane,
dopasowane, elastyczne rozwiązanie